Banner

آموزشگاه زبان

دسترسی
آموزشگاه زبان انگلیسی رفاه

امروزه با پیش رفت روز افزون روابط بین الملل و ایجاد دهکده پهناور جهانی ، نیاز به یادگیری زبانی بین المللی برای برقراری ارتباط، بیش از پیش احساس می شود . با اطمینان می تواان مطرح کرد که در حال حاضر متداول ترین زبان در زمینه های فرهنگی ، سیاسی ، علمی و اجتماعی و …. در روابط بین الملل ، زبان انگلیسی است . زبان انگلیسی را می توان زبان گفتگو نامید ، زیرا به نظر می رسد همه مردم جهان پذیرفته اند که برای گفتگو و ارتباط با دیگران از زبان انگلیسی استفاده کنند . همچنین دانستن بیش از یک زبان به معنی دسترسی به فرهنگ ها و منابع جدید است . افرادی که با بیش از یک زبان صحبت می کنند ، توانایی ارتباط با انسان های بیشتری را دارند ، با فرهنگ های بیشتری آشنا می شوند و در نتیجه بیشتر یاد می گیرند.

پرسنل
لیلا کاملی فر

لیلا کاملی فر

مدیر

دکتری زبان انگلیسی