Banner
بنیاد فرهنگی رفاه :

طبق اساسنامه ، بنیاد فرهنگی رفاه دارای سه رکن است که عبارتند از :
1 . هیات امنا
2 . هیات مدیره
3 . شورای آموزشی و پرورشی

هیات امنا:

بر این اساس هیأت امنا عالی ترین رکن بنیاد بوده و دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور بنیاد است. در این راستا تعیین خط مشی کلی بنیاد و نظارت بر اجرای آن، کسب مجوزهای فرهنگی و آموزشی از مراجع ذی صلاح، تعیین هیأت مدیره و تغییر در موارد اساس نامه جزء وظایف و اختیارات هیأت امنا می باشد.
در این اساس نامه هیأت موسس بنیاد به عنوان اولین هیأت امنا تعیین شده اند . مطابق اساس نامه، برای اداره امور بنیاد و تحقق اهداف مورد نظر، هیأت مدیره ای متشکل از 5 تا 7 نفر با تصویب هیأت امنا برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد و تجدید انتخاب آن ها بلامانع می باشد.

هیات مدیره:

هیأت مدیره یک نفر را به عنوان مدیر عامل انتخاب می نماید که اداره امور بنیاد زیر نظر وی و هیأت مدیره انجام می شود. همچنین هیأت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به شخص مدیر عامل تفویض نماید و هیأت مدیره بنیاد در حال حاضر عبارتند از : آقای علاء میر محمد صادقی (رئیس هیأت مدیره)، آقای دکتر ناصر باهنر (مدیر عامل)، آقای محسن رفیق دوست ، آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی، آقای دکتر حسین بیرشک
نخستین مدیر عامل بنیاد مرحوم حاج حبیب اله شفیق بود که در مدت 14 سال مسئولیت خود ، منشاء خدمات ارزنده ای برای بنیاد رفاه گردید. از جمله خدمات ارزشمند وی می توان به تأسیس پیش دبستان دخترانه، مدرسه راهنمایی، دبیرستان، پیش دانشگاهی، آموزشگاه دخترانه زبان ، خریداری و آغاز فعالیت اردوگاه فرهنگی تفریحی لواسان اشاره نمود.
در حال حاضر آقای دکتر ناصر باهنر مدیر عامل بنیاد فرهنگی رفاه می باشد، که از سال 1384 این مسئولیت را بر عهده دارد. اخذ مجوز و شروع فعالیت مرکز مشاوره و خدمات روان شناسی، آغاز فعالیت هنرستان و دانشکده علوم انسانی غیر دولتی رفاه، اخذ مجوز تأسیس مجتمع آموزشی پسرانه و شروع فعالیت پیش دبستان و دبستان پسرانه و همچنین ساخت مجموعه فرهنگی ورزشی رفاه در دوره مسئولیت وی صورت گرفته است.

شورای آموزشی و پرورشی

شورای آموزشی و پرورشی بنیاد فرهنگی رفاه با هدف بهره مندی از آراء و اندیشه ی صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت و همچنین نقد و ارزیابی فعالیت های علمی و تربیتی مجموعه مدارس رفاه تشکیل شده است. حضور صاحب نظران و اساتید حوزه ی تعلیم و تربیت و روان شناسی، شورا را در مقام اتاق فکر و تربیت نهادینه کرده است.
در این شورا مدیر عامل بنیاد فرهنگی رفاه ، معاون آموزشی فرهنگی، سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و دو نفر از صاحب نظران عرصه تربیت حضور دارند. بر این اساس آقایان دکتر علی فتحی آشتیانی، دکتر علی اصغر احمدی، دکتر غلامعلی احمدی، دکتر ناصر باهنر، دکتر محمد علی شامانی، ابراهیم عسگری پور و محمود لولاچیان اعضای این شورا می باشند.