Banner

ستاد بنیاد

دسترسی

ستاد مرکزی بنیاد فرهنگی رفاه

ستاد مرکزی بنیاد

حوزه ریاست

 هماهنگی مدیران حوزه ستادی، مدیران مدارس، دانشکده و سایر واحدهای تابعه، تشکیل جلسات، پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات از اهم مسئولیت حوزه ریاست می باشد.

مدیر کل حوزه ریاست از بدو ایجاد این پست، خانم دکتر مریم شهرابی هستند.

معاونت آموزشی و فرهنگی

تدوین برنامه راهبردی آموزشی و فرهنگی مدارس، نظارت بر جذب کادر اداری و آموزشی مدارس، نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی مصوب،  برنامه ریزی آموزش های ضمن خدمت برای کادر آموزشی مدارس، تشکیل کلاسهای آموزشی برای اولیاء دانش آموزان از اهم فعالیت ها و مسئولیت های معاونت آموزشی و فرهنگی می باشد.

هم اکنون آقای دکتر امینی زرین، معاون آموزشی و پرورشی بنیاد فرهنگی رفاه هستند و قبل از ایشان آقای دکتر محمدعلی شامانی عهده دار این مسئولیت بوده اند.

واحد مالی

مجموعه واحد مالی مسئولیت جمع آوری رویدادها و فعالیت های موسسه در قالب ارقام، بررسی داده ها و راستی سنجی، طبقه بندی، آنالیز و تحلیل و تطبیق با هدف های راهبردی تعیین شده و بطور همزمان تطبیق با استانداردهای حسابداری و در راستای قوانین و مقررات جاری کشور می باشد.

در حال حاضر آقای صفاریان، مدیر واحد مالی بنیاد فرهنگی رفاه هستند.

واحد اداری

تنظیم قراردادها، مدیریت سیستمهای حضور و غیاب، اموال و …

واحد پشتیبانی

واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات

از آنجایی که بودن در کنار مضجع شریف و تربت پاک حرم امام رئوف آرزوی هر دلداده آستان اهل بیت می باشد بنیاد فرهنگی رفاه به منظور  تسریع بخشیدن و رفاه حال همکاران خود برای حضور در این مکان شریف و مطهر واحد های اقامتی در شان عزیزان آماده نموده است.