محرم آمد ...

  دوباره مـرغ روحم هواي كــربلا كرد             دل شكسته ام را اســـير ومبــتلا كــرد

 

 زسر گذشته اشك به لب رســيده جـانم      كه هـرچه كردبامن فراق كربــلا كــرد

 

شـودتمام هـــستي فــداي آن دودســـتي     كه غرق بوسه بااشك علي مرتضي كرد

 

آغاز سال تحصیلی

در روز  چهارشنبه مورخ  95/7/7  نوآموزان پیش دبستانی یک ، با حضورشان فضای مدرسه را پر از شور و نشاط کردند .

جلسه ای برای مادران در پیش دبستانی با سخنرانی سرکار خانم پرتواعلم برگزار شد .

در ادامه با دادن هدیه به نوگلان و گرفتن عکس یادگاری خاطره خوشی را در ذهنشان ثبت کردند .