بوی ماه مهر

فصل مهر ، فصل رويش جوانه های اميد، از راه رسيد، فصل مهر ، فصل آشنايی با خدا، فصل خوشه چينی ستاره ها، از راه رسيد.
امروز زنگ آگاهی به صدا در می آيد و پرچم دانش برافراشته می شود، درب گلستان باغ رفاه گشوده می شود و صدای جنب و جوش و شور و هياهوی بچه ها، فضای مدرسه را پر می كند.

 

سه شنبه و چهارشنبه مورخ 7 و 6/7/95 پیش دبستانی دخترانه از صبح منتظر حضور گرم نوگلان عزیز بود .

دختران عزیز با توکل برخداوند وارد پیش دبستانی شدند و  شور و نشاطی  در حیاط برپا شد .

امید است سال تحصیلی جدید شاهد رشد و بالندگی فرزندان رفاهی باشیم .

اولین جلسه دانش افزایی پیش دبستان رفاه

اولین جلسه آموزش خانواده با موضوع « اهمیت و تاثیر پیش دبستانی و نقش آن بر رشد کودک » روز دوشنبه 5 مهرماه، در سالن همایش رفاه برگزار گردید .

به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی رفاه، اولین جلسه آموزش خانواده با موضوع « اهمیت و تاثیر پیش دبستانی و نقش آن بر رشد کودک» روز دوشنبه 5 مهرماه ویژه مادران نوآموزان پیش دبستان رفاه، در سالن همایش رفاه برگزار گردید .

شروع مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم  آغاز شده و با سخنرانی سر کار خانم پرتواعلم در مورد اهمیت و ضرورت پیش دبستانی ادامه یافت.

 

مطالعه بیشتر...