13 آبان ماه

کودکان امروز ، نوجوانان و جوانان فکور و موثر جامعه ی فردا و نیز پیران فرزانه و راهنمایان جامعه در آینده خواهند بود .

نوآموزان پیش دبستانی دخترانه رفاه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 12 و 13 آبان ماه با راهپیمایی داخل مدرسه و سر دادن شعار هایی از قبیل : ( آمریکا در چه فکریه ؟ ایران پر از بسیجیه ، ما عاشق رهبریم یاور یکدیگریم و ... ) خواستند به آمریکا ثابت کنند که کودکان ایران از این سن در مقابل ظلم و جنایت شما می ایستد و تن به ذلت و خواری نمی دهد .

نوآموزان مهمان امام حسین (ع)

پشت شش گوشه تا سحر ماندم
گریه گریه کمیل میخواندم
نیمه شب ناگهان شدم سرمست
عطر سیبش هنوز یادم هست
تو از این درد و غصه آگاهی
با خودم فکر میکنم گاهی
درد دوری کشیده بودم کاش
کربلا را ندیده بودم ...کاش ...

نوآموزان پیش دبستانی در روزهای یکشنبه ودوشنبه 25 و 26 مهر ماه ، مهمان خوان حضرت اباعبدالله شدند. از بانیان محترم کمال تشکر و برایشان دعای خیر داریم .