بازی با شن در پارک ازگل

برای کودکان فعالیتی خوشایند و لذت بخش تر از بازی شن نیست . کودک از لمس کردن شن و بازی با آن لذت بسیار می برد . شن می تواند خاصیت ماعیات را داشته باشد از نظر اینکه می ریزد و اگر آن را در ظرفی بریزیم به شکل آن ظرف در می آید . بازی با شن تجارب مفید و لذت بخشی برای کودک ایجاد می کند .

به همین دلیل پیش دبستانی دخترانه اولین اردوی آموزشی - تفریحی را در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 25 و 26 آبان ماه در پارک ازگل در معیت نوآموزان و مربیان برگزار کرد .