IMAGE

بررسی ماهیت هنر اسلامی از منظر اندیشمندان و هنرمند...

هنر اسلامی به معنی اخصّ کلمه با وحی و کتابت قرآن کریم آغاز گردید. امر قدسی و مقدس، قلب و مرکز هنر اسلامی است و به عبارتی، امر قدسی که زیبایی حقیقی در معناست، در صورت هنر اسلامی که تجلی گاه حقیقت زیبای...

IMAGE

تاریخ هنر نقاشی در ایران

تاریخ هنر نقاشی در ایران ایران به دنیا یک هنر مخصوص را عرضه کرده است که در نوع خودش بى مانند است.تاریخ هنر نقاشى در ایران به زمان غارنشینى برمیگردد. در غارهاى استان لرستان تصاویر نقاشى شده از حیوانات ...

 • vtem skitter
  نمایشگاه پایان سال تحصیلی هنرستان رفاه 3

 • vtem skitter
  نمایشگاه پایان سال تحصیلی هنرستان رفاه 2

 • vtem skitter
  نمایشگاه پایان سال تحصیلی هنرستان رفاه 1

 • vtem skitter
  نمایشگاه نوروز 2

 • vtem skitter
  نمایشگاه نوروز 1

 • vtem skitter
  رنگ فجر 3

 • vtem skitter
  رنگ فجر 2

 • vtem skitter
  رنگ فجر 1

 • vtem skitter
  آثار دانش آموز 3

 • vtem skitter
  آثار دانش آموز 2

 • vtem skitter
  آثار دانش آموز 1

زیارت امامزاده صالح (ع) برای هنرجویان پیش دانشگاهی هنر

صبح روز دوشنبه دوازدهم تیر ماه هنرجویان پیش دانشگاهی هنرستان رفاه  به همراه مشاور خود و سایر هنرجویان و کادر پیش دانشگاهی دبیرستان رفاه به زیارت امامزاده حضرت صالح بن موسي الكاظم(ع( رفتند تا در آنجا با توسل به ایشان و توکل بر خداوند متعال به قلب های خود آرامش بخشند و برای موفقیت در کنکور و عاقبت به خیری خویش دعا نمایند.مادران عزیز نیز با قرائت دعای توسل و قرائت دعای بیست و پنجم از صحیفه سجادیه که دعای والدین در حق فرزندان است  بهترین دعاها را بدرقه ی راه فرزندان عزیزشان نمودند با هم این دعا را زمزمه می کنیم:

دعای پدر و مادر در حقّ فرزندان(دعای25 صحیفه ی سجّادیه)

حضرت امام سجّاد علیه السلام در صحیفه، ضمن تأکید بر این وظیفه ی پدر و مادر (دعا کردن برای فرزندان که بسیار مهم و در معرض اجابت هم می باشد) به این طریق به وظایفی هم که پدر و مادر باید در تربیت فرزند و ادای حقوق ایشان رعایت کنند، اشاره فرموده اند.

اللّهمّ وَ مُنَّ عَلَیَّ بِبَقآء وُلدی وَ بِاِصلاحِهِم لی وَ بِاِمتاعی بِهِم.

پروردگارا! بر من منّت گذار به این نعمت که فرزندانم را باقی بداری و آن ها را برای من صالح گردانی و مرا به وجود آن ها بهره مند و کامروا سازی.

اِلهی اُمدُد لی فی اَعمارِهِم وَ زِدلی فی آجالِهِم وَ رَبِّ لی صَغیرَهُم وَ قَوِّ لی ضَعیفَهُم وَ اَصِحَّ لی اَبدانَهُم وَ اَدیانَهُم وَ اَخلاقَهُم وَ عافِهِم فی اَنفُسَهُم وَ فی جَوارِحِهِم وَ فی کُلِّ ما عُنیتُ بِهِ مِن اَمرِهِم وَ اَدرِرلی وَ عَلی یدی اَرزاقَهُم وَ اجعَلهُم اَبراراً اَتقیآءَ بُصَرآءَ سامِعینَ مُطیعینَ لَکَ وَ لاُِولِیائکَ مُحِبّینَ مُناصِحینَ وَ لِجَمیعِ اَعدائِکَ مُعانِدینَ وَ مُبغِضینَ آمین.

خداوندا! برای من عمر آن ها را طولانی گردان و بر ایّام حیاتشان بیفزا و خردسالشان را بر من پرورش ده و ضعیفشان را قوی و نیرومند ساز و بدن هایشان را برای من سالم بدار و دینشان را قوی و اخلاقشان را نیکو گردان و هم به نفوس و اعضا و جوارح آن ها عافیت و رستگاری عطا فرما و در هرچه از امورشان نزد تو مهم است،

آسایش و بهبودی بخش و برای من و به دست من روزیشان را وسیع گردان و فرزندان مرا از نیکوکاران و نیکان و متّقیان عالم قرار ده و آنان را شنوای سخن حق و مطیع فرمان خود و اولیای خود بگردان و همه را دوستدار و خیرخواه و معاند و دشمن با دشمنان خویش بدار. آمین!

اَللّهُمَّ اشدُد بِهِم عَضدی وَ اَقِم بِهِم اَوَدی وَ کَثِّر بِهِم عَدَدی وَ زَیِّن بِهِم مَحضَری وَ اَحیِ بِهِم ذِکری وَ اکفِنی بِهِم فی غَیبَتی وَ اَعِنّی بِهِم عَلی حاجَتی وَ اجعَلهُم لی مُحِبّینَ وَ عَلَیَّ حَدِبینَ مُقبِلینَ مُستَقیمینَ لی مُطیعینَ غَیرَ عاصینَ وَ لا عاقّینَ

وَ لا مُخالِفینَ وَ لا خاطِئینَ وَ اَعِنّی عَلی تَربِیَتِهِم وَ تَأدِیبِهِم وَ بِرِّهِم وَ هَب لی مِن لَدُنکَ مَعَهُم اَولاداً ذُکوراً وَ اجعَل ذلِکَ خَیراً لی

و اجعَلهُم لی عَوناً عَلی ما سَألتُکَ وَ اَعِذنی وَ ذُرِّیَّتی مَنَ الشَّیطانِ الرَّجیم فَإنَّکَ خَلقتَنا وَ اَمَرتَنا وَ نَهَیتَنا وَ رَغَّبتَنا فی ثَوابِ ما اَمَرتَنا وَ رَهَّبتَنا عِقابَهُ وَ جَعَلتَ لَنا عَدُوّاً کیدُنا سَلَّطتَهُ مِنّا عَلی ما لَم تُسَلِّطنا عَلَیهِ مِنهُ اَسکَنتَهُ صُدُورَنا وَ اَجرَیتَهُ مَجارِیَ دِمآئِنا لایَغفُلُ اِن غَفَلنا

وَ لایَنسی اِن نَسینا یُؤمِنُنا عِقابَکَ وَ یُخَوِّفُنا بِغَیرِکَ اِن هَمَمنا بِفاحِشَهٍ شَجَّعنا عَلَیها وَ اِن هَمَمنا بِعَمَلٍ صالحٍ ثَبَّطَنا عَنهُ یَتَعَرَّضُ لَنا بِالشَّهَواتِ وَ یَنصِبُ لَنا بِالشُّبُهاتِ اِن وَعَدَنا کَذَبَنا وَ اِن مَنّاناً اَخلَفَنا وَ اِلاّ تَصرِف عَنّا کَیدَهُ یُضِلَّنا وَ اِلاّ تَقِنا خَبالَهُ یَستَزِلَّنا.

پروردگارا! فرزندانم را مایه ی قدرت و قوّت بازوی من گردان تا به آنان نواقص و خرابی های امورم را اصلاح فرمایی و عدد مرا به واسطه ی کثرت آن ها بسیار گردان و محضر و محفلم را به وجودشان زیب و زینت بخش و نام نیکم را به آن ها زنده دار و در غیبت من امورم را به واسطه  آن ها کفایت فرما و مرا بر انجام حوایج زندگانیم به وجود آن ها یاری کن و آن ها را محب و دوستدار من قرار ده

و بر من عطوف و مهربان ساز و رویشان بسوی من و به راه مستقیم من بدار و همه را مطیع فرمان من و تارک عصیان من بگردان و عاقّ من و مخالف با امر من و خطاکار در حقّ من مگردان و ای خدا مرا بر تربیت و ادب آن ها نیکویی و احسان در حقّشان یاری فرما و علاوه بر این فرزندان،

به من فرزندان ذکور دیگر هم از جانب خود عطا فرما و هم آن ها را خیر من قرار ده و معین و یاور من بر آن چه از حضرتت درخواست کرده ام،

بگردان و مرا ای خدا و ذرّیه و فرزندانم همه را از شیطان مردود در پناه خود گیر که ای پروردگار محقّقاً ما را آفریده ای و ما را امر کردی و نهی فرمودی و ما را برای اطاعت ترسانیدی و تو دشمنی بر ما مسلّط گردانیدی که با ما مکر و حیله می کند و آن دشمن را بر ما چیره کردی

و تسلّط دادی به آن چه ما را بر او مسلّط نساختی او را در قلب ما منزل دادی و مانند خون در عروق و جوارح ما جاری ساختی و اگر ما از او غفلت کنیم،

هیچ آن دشمن از ما غافل نخواهد شد و اگر ما از او فراموش کنیم،

او یک لحظه از ما فراموش نخواهد کرد آن دشمن ما را از عقاب نافرمانی تو ایمن می کند و از غیر تو می ترساند.

اگر ما به کار زشتی توجّه و اهتمام کنیم،

سخت ما را تشجیع کند و بی باک سازد و اگر به کار صالح و شایسته ای همّت گماریم،

ما را به کندی و تعویق وامی دارد و باز آن دشمن شهوت های نفس را در نظر ما جلوه گر می سازد و امور باطل شبیه به حق را بر ما نصب می کند.

اگر به ما وعده ای دهد وعده اش همه کذب و دروغ است و اگر ما را به نوید و امیدی وعده دهد، تخلّف کند. ای خدا اگر این دشمن بزرگ را تو مکر و فریبش را از ما دفع نکنی،

سخت ما را گمراه گرداند و اگر از دام های او ما را محفوظ نگردانی، ما را سخت بلغزاند.

اَللّهُمَّ فَاقهَر سُلطانَهُ عَنّا بِسُلطانِکَ حَتّی تَحبِسَهُ عَنّا بِکَثرَهِ الدُّعاءِ لَکَ فَنُصبِحَ مِن کَیدِه فُی المَعصومینَ بِکَ.

پروردگارا! تو او را بر ما مقهور و مغلوب سلطنت و قدرت خود گردان. تا آن که به واسطه ی کثرت دعاهای ما به درگاه حضرتت شیطان را از آزار ما به حبس و زندان درافکنی که از کید و مکرش در صف معصومان درآییم.

اَللّهُمَّ اَعطِنی کُلَّ سُؤلی وَ اقضِ لی حَوائِجی وَ لا تَمنَعنی الاِجابَهَ وَ قَد ضَمِنتَها لی

وَ لا تَحجُب دُعائی عَنکَ وَ قَد اَمَرتَنی بِه وَ امنُن عَلَیَّ بِکُلِّ ما یُصلِحُنی فی دُنیایَ وَ آخِرَتی ما ذَکَرتُ مِنهُ

وَ ما نَسیتُ اَو اَظهَرتُ اَو اَخفَیتُ اَو اَعلَنتُ اَو اَسرَرتُ وَ اجعَلنی فی جَمیعِ ذلِکَ مِنَ المُصلِحینَ بِسُؤالی اِیّاکَ المُنجِحینَ بِالطَّلَبِ اِلَیکَ غَیرَ المَمنوعینَ بِالتَّوَکُّلِ عَلَیکَ المُعَوَّدینَ بِالتَّعَوُّذِ بَکَ الرّابِحینَ فِی التِّجارَهِ عَلَیکَ المُجارین بِعِزِّکَ المُوسَعِ عَلَیهِمُ الرِّزقُ الحَلالِ مِن فَضلِکَ الواسِع بِجودِکَ

وَ کَرَمِکَ المُعَزّینَ مِنَ الذُّلِّ بِکَ وَ المُجارینَ مِنَ الظُّلمِ بِعَدلِکَ

وَ المُعافینَ مِنَ البَلاءِ بِرَحمَتِکَ وَ المُغنَینِ مِنَ الفَقرِ بِغِناکَ وَ المَعصومینَ مِنَ الذُّنوبِ وَ الزَّلَلِ وَ الخَطَاءِ بِتَقواکَ وَ المُوَفَّقینَ لِلخَیرِ وَ الرُّشدِ

وَ الصَّوابِ بِطاعَتِکَ وَ المُحالِ بَینَهُم وَ بَینَ الذُّنوبِ بِقُدرَتِکَ التّارِکینَ لِکُلِّ مَعصِیَتِکَ السّاکِنینَ فی جَوارِک.

پروردگارا! هرچه از حضرتت درخواست کردم،

همه را عطا فرما و حوائجم را برآور و از اجابت دعاها محرومم مگردان که تو خود اجابت دعا را ضمانت فرموده ای

.و دعای مرا از درگاه رحمتت رد مگردان که تو خود مرا امر به دعا فرموده ای.

بر من منّت گذار و هرچه امور دنیا و آخرتم را اصلاح می کند به من عطا فرما آن چه را ذکر کردم یا فراموش کردم یا به درگاه حضرتت اظهار داشتم یا در دل پنهان داشتم چه آشکار و چه نهان گردانیدم همه را به کرمت مرحمت فرما

و ای خدا در تمام این دعا و درخواست هایم که مسئلت از درگاه حضرتت می کنم مرا از اصلاح کاران و رستگاران و فیروزمندان عالم قرار ده آنان که از درخواستشان به درگاه حضرتت نجاح یافتند و کامروا شدند و به توکّل و اعتمادی که بر تو داشتند،

ممنوع و محروم از لطف و رحمتت نگردیدند.

آنان که چون به تو پناهنده شدند، در پناهت محفوظ گردیدند و در تجارتی که با تو کردند، سود و بهره ی کامل یافتند.

آنان که در جوار عزّتت آرمیدند.

آنان که به فضل و جود و کرم و رحمت واسعه ات روزی وسیع حلال نصیب یافتند آنان که از ذلّت و خواری بندگی حضرتت به عزّت و سلطنت ابد رسیدند و از ظلم در جوار عدل تو پناه بردند.

آنان که از هر رنج و بلا به رحمتت عافیت و رستگاری یافتند.

آنان که از فقر خود به غنای ذاتی تو از همه بی نیاز شدند.

 

نمایشگاه پایان سال هنرستان رفاه

امسال نیز چون سال های گذشته نمایشگاه آثار هنرجویان هنرستان رفاه از اواخر خرداد ماه تا آغاز ماه شهریور برپاست و همه روزه چشم های مشتاقان هنر را به خود خیره می کند.بهترین آثار هنرجویان توسط دبیران ایشان در رشته های مختلف هنری همچون طراحی،تصویرسازی،عکاسی،خط در گرافیک و حجم و ماکت معماری و ... جمع آوری شده و در معرض دید قرار گرفته است.با هم به گوشه ای از تصاویر نمایشگاه امسال می نگریم و از همین جا از شما دعوت می نماییم تا از نزدیک شاهد تلاش یک ساله هنرجویان ما باشید.

ضیافت افطار در هنرستان دخترانه رفاه

 در شب سی ام خرداد ماه ،شب آغاز تابستان خدای را سپاس می گوییم که توفیق بهار وصل را نصیبمان ساخت تا در ضیافت افطار، گرمای عشق الهی و به گل نشستن شکوفه های ایمان را، شاهد باشیم.از ساعت 7:30 مراسم با پخش مناجات امیر المونین آغاز گشت و کلیپ  خاطرات پایان سال هنرستان پخش شد. بازدید از نمایشگاه آثار هنرجویان نیز نوازش دهنده ی دیدگانمان بود.سپس نماز جماعت را برپا داشتیم و بعد از آن با هم بر سرسفره افطاری که به دست پرشور و پر خیر برکت اولیاء هنرجویان و کادر مدرسه انداخته شده بود نشستیم تا با هم خاطره بسازیم از روز های پایانی سال و با اهدای کارنامه برنامه ی  یک سال تحصیلی دیگر نیز خاتمه یافت.

از حضور گرم تک تک عزیزان  و زحماتی که کشیدند متشکریم.

باشد که روزی الهی نصیب همه ی جمع شود.

 

 

 

 

نشست صمیمانه مدیرعامل بنیاد فرهنگی رفاه با دبیران و کادر اجرایی هنرستان رفاه

ظهر روز دوشنبه یکم خرداد ماه دکتر ناصر باهنر مدیر عامل بنیاد فرهنگی رفاه نشستی صمیمانه با مدیریت ،دبیران و کادر اجرایی هنرستان رفاه داشتند تا از نزدیک پای درد و دل ها ی این عزیزان بنشینند و گامی در جهت پیشبرد اهداف بنیاد فرهنگی رفاه و پیشرفت هرچه بیشتر هنرستان رفاه بردارند.

قبل از شروع رسمی جلسه گزارشی مختصر از فعالیت های یکساله اخیر هنرستان به جناب آقای دکتر باهنر داده شد وکادر هنرستان از تغییرات مثبت رخ داده از جمله هوشمند سازی کلاس های هنرستان تشکر به عمل آوردند و سپس درخواست تغییرات فیزیکی برخی بخش های هنرستان را با ایشان در میان گذاشتند.

با حضور تمامی دبیران هنرستان و قرائت آیاتی از کلام الله مجید جلسه به صورت رسمی آغاز گشت.ابتدا مدیریت هنرستان سرکار خانم آشنا ضمن تقدیر از حضور داوطلبانه مدیر عامل بنیاد فرهنگی رفاه در هنرستان ، معرفی کوتاهی از فعالیت های دبیران و کادر اجرایی ارائه دادند و فرمودند امسال مسیر کار های عملی به سمت کارهای تربیتی کشیده شد و این امر یشرفت بزرگی در اجرای اهداف فرهنگی هنرستان رفاه بود..سپس یکایک اعضای هنرستان بنا به اقتضای کاری شان نیاز های خویش را اعلام نموده و پیشنهادات و انتقادات خویش را بدون پرده مطرح نمودند.دکتر باهنر تمامی نظرات و پیشنهادات را در دفتر خویش ثبت کرده و با توجه به تعداد اندک هنرجویان هنرستان رفاه و سابقه ی کوتاه تاسیس این مجموعه، از موفقیت های آموزشی و چشمگیر هنرستان رفاه در سطح استانی و کشوری تقدیر کردند و به اهمیت ارزش قائل شدن برای تمامی انواع هوش های نه گانه تاکید فرمودند.همچنین اهمیت صبح گاه های زبان را یاد آور شدند و درخواست نمودند که حتی تمامی دبیران دقایقی از کلاس خود را به زبان انگلیسی صحبت نمایند. در خصوص  درس موسیقی در پیش دانشگاهی گرافیک با تایید توضیحات مدیریت هنرستان مبنی بر تغییر نگرش هنرجویان هنرستان نسبت به علم موسیقی  فرمودند موسیقی وادی احتیاط است.همچنین در خصوص استفاده ی بی مهابا از اینترنت  به دبیران محترم هشدار دادند : دانش آموزان را بی دلیل و غیر ضرور به اینترنت ارجاع ندهند و سعی نمایند که هنرجویان را به استفاده از کتابخانه تشویق نمایند.دکتر باهنر با مقایسه پیشرفت فضای معنوی در میان هنرجویان هنرستان رفاه از اولین سال تاسیس تاکنون  از جو کنونی هنرستان رفاه ابراز رضایت خود را اعلام داشتند و فرمودند که بنیاد فرهنگی رفاه حاضر به حمایت از هنرجویان مستعد هنر و نیازمند به کمک مالی می باشد .

ما نیز از حضور ارزشمند دکتر باهنر و نگاه هنرمندانه ایشان به این مجموعه قدردانی می نماییم.

 

چرخشی بر قوس رنگین کمان در کلاس مبانی هنر های تجسمی

آغاز کردیم گردشی بر قوس رنگین کمان و تماشا کردیم تکامل رنگها و چینش هنرمندانه آنها در کنار هم را .چرخه ای سراسر زیبایی و هنر ،چرخه ی ذوق و اشتیاق در کلاس مبانی هنرهای تجسمی  . با صدای رنگها پایکوبی کردیم .سفید و سیاه در کنار هم نشستند و یکرنگی را در دلمان تداعی کردند.آبی و نارنجی ما را به یاد دریای بیکران و غروب خورشید انداخت.سبز و سرخ هچو دشت های شقایق  و زرد و بنفش  چون دست آفتاب بر شانه ی بنفشه های بهار.

همه را دیدیم و آفرین گفتیم بر دست یکتا خالق هنرمند هستی.

امسال نیز همچون سال های پیش هنرجویان پایه دهم ، یک به یک از سرود رنگ ها را سر دادند و ما را به کنفرانس های زیبایشان دعوت کردند تا ما را با دنیای رنگها آشنا سازند.

از زحمات  هنرجویان عزیز و دبیر ارجمند و با ساسابقه ایشان سرکار خانم امانی سپاسگزاریم.

 

  

کسب رتبه ی اول طراحی استان تهران و راه یابی به مرحله ی کشوری توسط هنرجوی هنرستان رفاه

 صبح روز شنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه طی بخشنامه ای از سوی اداره کل آموزش و پرورش  اسامی راه یافتگان به مرحله کشوری مسابقات فرهنگی و هنری اعلام گشت.

هنرجوی سال سوم رشته گرافیک سرکار خانم کیمیا شاه علی با کسب رتبه یک در رشته ی طراحی موفق شد تا به مرحله ی کشوری راه یابد.

این موفقیت بزرگ را به هنرجوی عزیزمان،دبیران و خانواده محترمشان تبریک عرض می نمائیم و از خداوند متعال آرزوی توفیقات روز افزون برای ایشان داریم.

 

 

 

 

جشن میلاد امام زمان عجل الله تعالی در هنرستان رفاه

ای وجودت٬ خط به خط قرآن ما

ای گره خورده به تو٬ ایمان ما

ای طبيب درد ها٬ درمان ما

ای حضور تو همه٬ عرفان ما

کشتی ما٬ ساحلش گم کرده است

ناخدای غایب و پنهان ما

راه بنمای و دستهامان بگير

چشم ما را بسته این شيطان ما

بار دیگر دعوت ما رد مکن

می شود آیا شوی مهمان ما؟

آه آقا....بيا......... بد بگذران

جمعه ای٬ در نيمه ی شعبان ما

                                                              به قلم فائزه محمدی در وصف امام زمان(عج)

 

ظهر روز چهارشنبه بیستم اردیبهشت ماه طی مراسمی، جشن پرشکوه ولادت امام زمان (عج) در هنرستان رفاه برگزار گردید.قرائت قرآن،قرائت شعرو مولودی خوانی به همراه برگزاری مسابقه ی سوره الرحمن میان هنرجویان، با اجرای خانم ها محمدی و سان کهن از جمله برنامه های این مراسم بود.از آغاز سال تحصیلی همه روزه سوره ی الرحمن در برنامه صبحگاه هنرجویان قرائت می گشت و پس از آغاز سال نو جزوه ای در ارتباط با این سوره توسط سرکار خانمها زاهدی سرشت و براتی به هنرجویان داده شد و از ایشان برای شرکت در مسابقه دعوت به عمل آمد. مسابقه به دو شکل حفظ و مفاهیم طراحی شده و با داوری سرکار خانم آشنا برگزار گردید .برندگان، خانم ها: ریحانه بهنام مقدم نفر اول حفظ و پرناز فلاحی و اسماء موحدین نفر اول مفاهیم اعلام گردیدند.برش کیک میلاد امام زمان (عج) به عنوان پذیرایی ویژه این جشن توسط هنرجو فاطمه سادات نقیبی قسمت هیجان انگیز این جشن بود که خاطره ای شیرین در ذهن هنرجویان به یادگار گذاشت. در پایان با قرائت دعای فرج و آرزوی ظهورامام زمان(عج) مراسم خاتمه یافت.

 

برگزاری یک روز شاد آموزشی تفریحی در اردوگاه اوشان

روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه از ساعت 7:30 صبح الی15:30 بعد از ظهرهنرجویان هنرستان رفاه به همراه دبیران و مسئولین اجرایی هنرستان به اردوگاه تفریحی اوشان رفته و ضمن استفاده از هوای بهاری وفضا ی زیبا و دلنشین اردوگاه، کلاس های آموزشی خود را به شکلی جدید تجربه نمودند.سرکار خانم ها:حیاتی ،محمدی، کیان پرور و تاجیک پس ازارائه درس های خود به رفع اشکالات هنرجویان پرداختند و از برگزاری کلاس ها در این فضا ابراز رضایت نمودند. اجرای مسابقات شاد ورزشی مثل والیبال  و عکاسی از طبیعت زیبای بهار در اردوگاه اوشان ،روحی تازه دردل هنرجویان دمید و آنان را برای فصل امتحانات آماده ساخت.

 

 

 

 

برگزاری ششمین جلسه ی شورای عمومی دبیران هنرستان

ظهر روز چهارشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه با قرائت آیاتی از کلام الله مجید ششمین جلسه شورای عمومی دبیران هنرستان آغاز گشت. سرکار خانم آشنا مدیریت هنرستان ضمن عرض تبریک اعیاد شعبانیه و گرامیداشت روز معلم، توضیحاتی پیرامون تغییرات آموزشی سال تحصیلی جاری ارائه فرمودند.در ادامه سرکار خانم بخشی معاونت آموزشی هنرستان با تشکر از دبیران به دلیل تلاشها و زحماتی که متقبل شده بودند به اعلام برنامه های اردیبهشت ماه و خرداد ماه شامل برنامه های امتحانی و مراقبت ها پرداختند. سپس آزمون پیشرفت تحصیلی شانزدهم اریبهشت ماه را یاد آوری کردند و هماهنگی هایی در باب اردوی یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه برای هنرجویان صورت گرفت.پس از این فیلم کوتاهی در خصوص آینده آموزش پخش گردید که به بحث و گفت و گو در ارتباط با فواید و مشکلات تکنولوژی های جدید آموزشی پرداخته شد.سپس از دبیران خواسته شد تا در برنامه ریزی ها و طرح درس ها به استفاده هدفمند از تکنولوژی های آموزشی توجه فرمایند .

مقالات دیگر...

 1. برگزاری کارگاه استانداردهای اساسی برنامه انضمامی در هنرستان رفاه
 2. آموزش ضمن خدمت
 3. بازدید از مجموعه کاخ موزه ی سعد آباد برای هنرجویان معماری هنرستان رفاه
 4. گردهمایی معاونین آموزشی با موضوع آینده پژوهی در هنرستان رفاه
 5. حضور هنرجویان هنرستان در مراسم معنوی اعتکاف
 6. برگزاری جشن اعیاد ماه رجب در هنرستان رفاه
 7. تبریک نوروز سال 96
 8. یک روز در هنرستان برای دانش آموزان پایه دهم دبیرستان رفاه
 9. پرده باری از اثر یادواره ی شهدا در هنرستان رفاه
 10. از نیت پاک تا معجزه ی دیدار با شهید سعید محققی
 11. برگزاری مراسم دعا و سفره نذری حضرت زهرا(س) در هنرستان رفاه
 12. برگزاری چهارمین جشنواره هنری رنگ فجر با عنوان لاله های واژگون در هنرستان رفاه به مناسبت سی هشتمین بهار آزادی
 13. شادی در هنرستان رفاه با برپایی جشنواره غذا به مناسبت ایام الله دهه فجر
 14. بازدید از موزه عبرت در آستانه سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای هنرجویان هنرستان رفاه
 15. متن تقدیر صمیمانه ی معاونت آموزشی بنیاد فرهنگی رفاه از هنرستانی ها برای خلق لحظه ی ناب تماشا در مراسم دوازدهم بهمن ماه
 16. برگزاری کارگاه آموزشی معاونان آموزشی با سخنرانی دکتر محمد علی شامانی در هنرستان رفاه
 17. نیمی از جهان در دل هنرجویان هنرستان رفاه
 18. پیش سفر نامه ی هنرستان رفاه
 19. دعوتنامه ی هنرستان در سفری به نصف جهان
 20. برگزاری سومین جلسه شورای دبیران هنرستان رفاه