بازی - ریاضی کلاس چهارمی ها

 

#پایه‌ی_چهارم

 بازی_ریاضی:

 تفکر، درک مفاهیم، هم کاری جذاب و شیرین در بازی متافرمز

 آشنایی با راهنمای بازی
 اجرای مرحله به مرحله‌ی بازی
 پیشروی مراحل بازی و پیدا کردن اشکالات کلید بازی

 

واحد مشاوره و کلاس مهارتهای زندگی / پایه سوم

 

#پایه‌ی_سوم
#واحد_مشاوره


به نام خداوند مهربان 

 مریم‌های باغ رفاه در «زنگ مهارت‌های زندگی» بهمن ماه با «مفهوم عصبانیت و کارهایی که بعد از آن موجب آرامش می‌شود» آشنا شدند سپس هر کدام از برگه‌های مربوط به کارهای خوب، کارهای بد و کارهای زشت را که پس از عصبانیت انجام می‌دهند را در پاکت مربوطه انداختند.


 همچنین قرار شد فعالیت دماسنج عصبانیت، را در منزل انجام دهند.

 

آموزش کامپیوتر پایه سوم

 


#آموزش_کامپیوتر
#پایه‌ی_سوم

 موضوع پژوهش: 
آشنایی با گاو 

ستایش خانم جعفری، دانش آموز توانمند پایه‌ی سوم، ارائه‌ی کلاسی خود را پس از تحقیق و پژوهش و ساخت پاورپوینتی جذاب اینگونه آغاز می‌کند؛

 گاو حیوان بزرگی است که نمی‌تواند به راحتی مگس‌ها و پشه‌ها را از خود دور کند.

خدا به او دم باریکی داده است تا این کار را به راحتی انجام دهد...

هزار آفرین به دختر توانمندمون 

 

کار و فناوری پایه ششم

 

 پودمان آشپزی

کیک‌های خوشمزه‌ی ما با روشی ساده آماده شدند و توسط دختران هنرمندمان با سلیقه تزیین شدند

 

پژوهش پایه پنجم

 

ادامه ارائه پژوهشهای پایه پنجم
جستجو کردن، یافتن و آموزش دادن به دیگران برای دختران پرتلاشمان بسیار لذت بخش است.