کلاس خلاقیت نسترن های پرتلاش

:::

خلاقیت .... هنر  .... کاغذ ... قیچی
دانش آموزان کلاس دوم در کارگاه خلاقیت مفهوم بلندی _ کوتاهی و بزرگی_ کوچکی  را با کاغذهای رنگی و ایده های بکرشان، به تصویر کشیدند و آثار زیبایی را خلق نمودند.