اقامه نماز در مسجد المهدی همراه با گل دختران پایه پنجم دبستان دخترانه رفاه

:::

 

شقایق‌ها در هوایی بارانی و تمیز به اردوی نماز جماعت در مسجد محله رفتند.

 شانه به شانه‌ی دوستان و معلم‌هایشان به اقامه‌ی نماز جماعت ظهر و عصر ایستادند.

 خانم پورجمعه، احکام خواندن نماز، هنگام دیر رسیدن به جماعت را برای دخترانمان توضیح دادند و در پایان دخترانمان با بستنی پذیرایی شدند.