اعلام نتایج شورای دانش آموزی سال 98

:::

 

توجه
توجه 

 کار شمارش آرای بیست و دومین دوره‌ی انتخابات شورای دانش‌آموزی به پایان رسید. 

 از مجموع آرای اخذ شده؛

از #پایه‌ی_چهارم خانم‌ها؛

مریم جهان بزرگی
حورا هاشمی
سیده کیمیا حسینی

 و از #پایه‌ی_پنجم خانم‌ها؛
زهرا آقامیری
سارا ربانی
بهار ابوذری و ساغر سطوت

و از #پایه‌ی_ششم خانم‌ها؛
ریحانه سادات معارفی
مهرانه واشقانی فراهانی
سارا شهنواز اصل

حائز اکثریت آرا شدند.

 در ضمن خانم فاطمه ترکاشوند از پایه‌ی ششم به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب شد.