کلاس پژوهش گل دختران پایه دوم

:::

 

 کلاس‌ پژوهش 
#پایه‌ی_دوم

در کلاسهای پژوهش سعیمان بر این است تا دانش‌آموزان را بامسیر فکر کردن، سؤال و پاسخ آشنا کنیم.

 مهارت تفکر، پیرامون محیط اطراف باعث ایجاد سؤال در ذهن آنان می‌شود، این نقطه محل پرورش مهارت سؤال کردن و تفاوت آن با جمله‌های خبری است.

 با بچه‌ها قرار گذاشته‌ایم هرجلسه به نوبت کتابی را که خیلی دوست دارند، در راستای محورهای زیر به دوستانشان معرفی کنند:

 مشخصات کتاب، شامل نویسنده، مترجم، تصویرگر
 خلاصه‌ای از کتاب(برای مابگو تو کتاب چه خبره)

 کشیدن یک نقاشی ذهنی از کتابی که خوانده‌اند (بعد ازخوندن کتاب چی میاد تو ذهنت بیارش روی کاغذ

پاسخ به دو سؤال 

 چرا این کتاب رو خیلی دوست دارم؟
 چرا این کتاب رو به دوستانم معرفی می‌کنم؟

 در این فرآیند بچه‌ها علاوه بر آشنایی با مشخصات شناسنامه‌ای کتاب و تشویق به مراجعه به کتاب‌ها برای یافتن پاسخ‌هایشان با مهارت دلیل آوردن درست آشنا می‌شوند.

 مدت زمان کوتاهی کلاس در اختیارشان قرار گرفته و معلم کلاس خواهند بود. ارائه دادن کار و جواب دادن به پرسش‌های حضار را تمرین می‌کنند.

تاکنون در دو جلسه‌ی اخیر در هر کلاس در خدمت دو نفر از بچه‌ها بوده‌ایم.

 تهیه دفتر پژوهش و درخواست تجهیز وتزئین آن به سلیقه‌ی بچه‌ها باعنوان دفتر کارنما

 خواندن داستان فکری "بانیاپ" و انجام فعالیتی مربوط به آن در خصوص مهارت طرح سؤال وتفاوت آن با جمله‌ی خبری (دادن یک جمله خبری به هر گروه چهار نفره از بچه‌ها و درخواست طراحی سه سؤال برای این جواب به صورت گروهی).

 درادامه بچه‌ها با خواندن سؤال و جوابشان پیرامون هماهنگی سؤال و جواب‌ها باهم بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

 دفتر کارنمای بچه‌ها محل انجام بیشتر فعالیتهای آنهاست از جمله دو عنوان "سبد دانش من"
که در این سبد، کلماتی که در کلاس توسط خودشان یا معلم مطرح شده یا در بیرون مدرسه شنیده‌اند و معنی آن را نمی‌دانند و یا دوست دارند، بیشتر بدانند یادداشت می‌شود و باید از منابع مختلف دنبال رسیدن به این حس بیشتر دانستن باشند.

(منابع معرفی شده: کتابهای کتابخانه منزل و مدرسه، اعضای خانواده و فامیل، معلمان و افراد نزدیک) منبع هم باید ذکر شود.

صندوقچه سؤال: هرجلسه یک کلمه در این صندوقچه قرار می‌گیرد، بچه‌ها باید پیرامون آن فکر کنند و سؤالاتی که به ذهنشان می‌رسد در دفترشان بنویسند. دنبال پاسخ سؤالات از منابع معرفی شده باشند. پیرامون آن سر کلاس بحث خواهیم کرد.

و کلمه‌ی این هفته اربعین...

 ذکر این نکته خالی از لطف نیست که با بچه‌ها در استفاده درست از منابع کتابخانه همراهی بفرمایید تا با منابع اصیل تحقیق آشنایی بیشتری پیدا کنند.