کلاس پژوهش همراه با دختران شقایق

:::

 

#پژوهش_پایه_پنجم


در جلسات پژوهش از ابتدای ماه مهر تا کنون، به پرورش مهارت طراحی و پیدا کردن سؤالات هدفمند و مناسب در یک پژوهش پرداخته‌ایم.

 ابتدا ضمن بیان داستانی از مثنوی معنوی
(شیر بی یال و دم) دانش‌آموزان به تحلیل داستان و پیدا کردن ارتباطاتی بین داستان و پژوهشگری پرداختند.

 سپس با مشاهده‌ی مستندی از مهاجرت پرندگان، به تمرین طراحی سؤالات مناسب پژوهش از متن و فراتر از آن پرداختند.