یک روز پاییزی و گرم و آزمایشگاه کلاس پنجمی ها

:::


#پایه‌ی_پنجم

 یک روز پاییزی و گرم و آزمایش علوم

دختران فعال و کوشای ما با هدف تثبیت درس تغییرات فیزیکی و شیمیایی با دوستانشان بادبادک ساختند.

 سپس در حیاط مدرسه، آنان را به پرواز در آوردند.

برای تغییر شیمیایی دوغ‌هایی را که در منزل و با راهنمایی معلم‌هایشان درست کرده بودند را به نمایش گذاشتند.

آفرین به دختران توانای ما