گزارشی از آموزش قرآن مریم های سومی

:::

 

#پایه‌ی_سوم

 دانش‌آموزان پایه‌ی سوم، در اولین ماه زیبای سال تحصیلی در کنار یکدیگر به حفظ و درک معنا و مفهوم عبارات اذان و اقامه، تفاوت این دو، ثواب و فضیلت گفتن آن قبل از اقامه‌ی نماز و همچنین حفظ و یادگیری معانی و مفاهیم سوره‌ی حمد پرداخته و در خلال این موضوعات به مسائل اخلاقی چون، پرهیز از تهمت‌زدن و متهم کردن یکدیگر، احترام به پدر و مادر و نیز پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو پرداختند.