شنبه های آزمایشگاهی/ پایه دوم

:::


#پایه‌ی_دوم

 شنبه‌های آزمایشگاهی ما به ایستگاه تصفیه آب رسید.
با همکلاسی‌هایمان فیلم تصفیه‌ی آب را دیدیم

و بعد دست به کار شدیم و یک دستگاه تصفیه‌ی آب ساختیم و آبی گل آلود را تصفیه نمودیم

دخترکم می‌توانی این آزمایش را در کنار خانواده انجام دهی و کلی لذت ببری