رازی و ساخت بیمارستان، پایه پنجم

:::


#پایه‌ی_پنجم

درس سوم فارسی
(رازی و ساخت بیمارستان)

دختران شقایق با اجرای نمایشی زیبا، ساختن کاردستی و دیدن فیلم به استقبال درس آموزنده‌ی، دانشمند عزیز کشورمان زکریای رازی رفتند.

 با تفکر و توانایی یکی از مفاخر ایران زمین آشنا شدند...

باشد که رهروان خوبی باشند...