هنر آفرینی دختران پایه ششم در کلاس های تابستانی

:::

 


#پایه‌ی_ششم

 امروز دختران پرتلاش ما در پایه‌ی ششم صبح گرم تابستانی خود را با استخر و آب بازی آغاز کردند.

 در کلاس زبان هم با واژه‌های جدیدی آشنا شدند.

 کلاسهای هنری هم پر بود از خلاقیت‌ها و هنرهای دستی و زیبا

 در کلاس نقاشی آبرنگ طرحها کامل شد و بازی با آب و رنگ آغاز شد.

لذت حرکت قلموی رنگ در صفحه‌ی خیس کاغذ، آرامش وصف نشدنی داشت.

 در کلاس شماره‌دوزی هم دختران پر تلاش به تکمیل طرحهای انتخابی خودشان پرداختند.