آموزش کدبانوگری در پایه سوم

:::

 

#پایه‌ی_سوم

امروز باز هم کدبانوگری دیگری داشتیم
با هم و در کنار هم سبزی‌های تازه و خوش بو را لمس کردیم و شناختیم ...
با خواص آن‌ها آشنا شدیم ....
آن‌ها را پاک کردیم و آماده ساختیم برای فردا...