یادگیری مفاهیم مربوط به ساعت/ پایه دوم

:::

#پایه‌ی_دوم


قطار علمی یک بار دیگر به راه افتاد و در زنگ ریاضی نسترن‌های دوم، ساعت‌های زیبایی را درست کردند و بعد با سیلقه خود آنها را تزیین نمودند .... خلاقیتتان مانند همیشه شگفت زده مان کرد

دخترم فراموش نکن که میتوانی در خانه با وسایل متنوع دیگر ساعت زیبایی برای اتاقت بسازی و یک بار دیگری جایگذاری اعداد روی ساعت را تمرین کنی 


و در زنگ شیرین فارسی  چه گذشت؟
دخترانمان صداهای گوناگون «و» در کلمات را شناسایی کردند و درمورد کلماتی که صدا و نشانه‌ی «ای» دارند، بارش فکری داشتند.
همچنین مهارت بخش و صداکشی را به محک آزمایش گذاشتند...
دختر نازنینم؛ کتاب‌های داستانی بهترین دوست در اوقات فراغت است. در کتاب‌های داستانی میتوانی مهارت‌های خود را تمرین و تکرار کنی و پرتوان سال جدید را شروع کنی