گروه فرهنگی/ پایه چهارم

:::

#پایه‌ی_چهارم
گروه فرهنگی

گروه فرهنگی شامل کلاس های؛
نمایش نامه نویسی  
دختران هنرمندمان هرآنچه در جلسه قبل در مورد نمایشنامه نویسی یاد گرفته بودند با قلم زیبای خود تمرین کردند و چه شیرین و دلبرانه چند پرده از داستانهای ساخته ذهن خود را که به شکل نمایشنامه درآورده بودند برای دوستان و مربی خود اجرا کردند.

سرود و تواشیح
تمرین تواشیح فارسی - عربی با عنوان ریحانه المصطفی

روان خوانی قرآن
دانش آموزان درکنارهم با مفهوم آیات ۷ تا ۱۰ سوره الرحمن آشنا شدند و علاوه بر پرسش و پاسخ در رابطه با مفهوم سوره، به حفظ این آیات نورانی باتوجه به تجوید و نکات روخوانی آن پرداختند.