بخشی از فعالیت های تابستانی دختران پایه ششم

:::


#پایه‌ی_ششم


چه لذتی داره وقتی پیشرفت دخترانت را می‌بینی

امروز در کلاس بافتنی وقتی به دستان هنرمندشان که با انگیزه و سریع به بافتن مشغول بود نگاه می‌کردیم، بسیار انرژی گرفتیم و خدا را شکر کردیم به خاطر همه‌ی توانائیهایی که به ما ارزانی داشته.

مهارت دست‌ورزی و تطبیق چشم و دست و کنترل انگشتان دست برای آفریدن هنر و ظرافت.

در کلاس زبان هم دختران پرتلاش ششم همراه مربیان همراه زبان، در کلاسی فعال و پویا به یادگیری زبان انگلیسی پرداختند.

راستی !!!!!

امروز دختران گل پایه‌ی ششم صبح خود را با کلاس شاد و تابستانی استخر آغاز کردند.

به امید موفقیت‌های هر روزه‌ی گل دخترامون در پایه‌ی ششم