برگزاری معاینات دهان و دندان در دبستان دخترانه رفاه

:::


#واحد_بهداشت


 به شکر ایزد منان، امسال نیز مانند سالهای پیش، به مناسبت هفته‌ی سلامت، معاینات دهان و دندان دانش‌آموزان توسط یکی از اولیای دندانپزشک در مدرسه انجام شده و نتیجه به صورت مکتوب
"کشیدن، مشاوره ارتودنسی، ترمیم، رعایت بهداشت دندان و..."

خدمت خانواده‌های محترم اعلام گردید...