برگزاری جشنواره هدیه های آسمان نیلوفران خلاق

:::


#پایه‌ی_چهارم

 مسافران کوچک رمضان در جشنواره‌ی هدیه‌های آسمان با یک فعالیت گروهی خلاقانه، به بررسی زندگی ائمه بزرگوار خصوصاً امام زمان عج الله تعالی پرداختند.

 آرزو می‌کنیم این امام مهربان، دعاگوی شبهای قَدرمان باشد.