برگزاری آخرین جلسه از کلاس های مهارت زندگی دختران پایه پنجم

:::

 


#پایه‌ی_پنجم
#واحد_مشاوره


گل‌های شقایق دبستان رفاه در آخرین جلسه‌ی کلاس مهارت‌های زندگی درباره‌ی مهارت نه گفتن و جرأت مندی به گفتگو نشستند.

و سبک کم رویی، پرخاشگری و جرأت‌مندی خود را در موقعیت‌های مختلف محک زدند.