برگزاری جلسه آموزش خانواده خرداد ماه 1398

:::


 به نام خدا 

 امروز جلسه‌ی آموزش خانواده‌ی خرداد ماه با موضوع «آشنایی با ویژگی‌های دختران در دوران بلوغ» و سخنرانی خانم دکتر سلیقه‌دار برگزار شد.

 همچنین در پایان جلسه کارنامه‌ها خدمت اولیا تقدیم شد.

 با آرزوی موفیقت و شادکامی