دریافت کارنمای ترم دوم پایه های اول تا پنجم

:::

و یک سال دیگر نیز به پایان رسید و روز خداحافظی فرا رسید و چقدر سخت است جدایی از عزیزانی که یک سال در کنارشان زندگی کردیم و تجربه کسب کردیم.

 سالی که هر لحظه‌اش پر از خاطرات ماندگار بود.

امید داریم که تلاشمان مورد رضایت پروردگار قرار گیرد.

در پایان جلسه‌ی آموزش خانواده، مادران گرانقدر برای دریافت ارزشیابی دخترانمان به کلاس‌ها آمدند و نتایج تلاش نو گلان را مشاهده کردند. 

به امید فردایی روشن و موفق برای همه‌ی دختران سرزمینم