برگزاری کلاس مهارتهای زندگی ویژه نسترن های دومی

:::


#واحد_مشاوره
#پایه‌ی_دوم


به نام خدای مهربان 

نسترن‌های باغ رفاه در «زنگ مهارت‌های زندگی» فروردین ماه با موضوع «فکر کردن» و «چگونگی تشخیص واقعیت از خیال» در قالب داستان و گفتگوی کلاسی آشنا شدند.

سپس در فعالیتی با توجه به آموخته‌هایشان به تشخیص موارد واقعی از موارد خیالی پرداختند.