کلاس مهارتهای زندگی گل دختران پایه سوم

:::

 


#واحد_مشاوره
#پایه‌ی_سوم


 به نام خدای مهربان 
مریم‌های باغ رفاه در زنگ «مهارت‌های زندگی» فروردین ماه با دو موضوع «فکر کردن» و «چگونگی رفتار با افراد غریبه» آشنا شدند.

 سپس در قالب داستان و مشارکت گروهی پیرامون هر دو موضوع با هم گفتگو کردیم...

 همچنین فعالیتی جهت انجام در منزل و با مشورت پدرها و مادرهای بزرگوار به دخترانمان ارائه گردید.