کمک های پر مهر دختران مدرسه رفاه در جهت یاری به دوستان سیل زده‌ی خود

:::

 


#کمک‌های_دانش‌آموزان
#برای_سیل‌زدگان


سلام دوستان عزیز

 باز هم مهر و نوع دوستی حماسه‌ای دیگر آفرید:

 امید که با گرمای محبت شما، دستان سرد دخترکان آسیب دیده از سیل به گرمی گرایید و شوق زندگانی به دلهای غمدیده باز گردد.