دکلمه خوانی به مناسبت اعیاد شعبان توسط گل دختران سوم

:::

 

#پایه‌ی_سوم

سلام بر شعبان و اعیادش
 سلام بر حسین و عباسش

در ایام شاد شعبانیه دختران گل پایه‌ی سوم، خانم‌ها:

 محیا رمضانژاد و
 مهدیه سادات خاتم یزدی
شعر و دکلمه‌ی زیبایی را در صبحگاه اجرا کردند...