کاشت گیاهان نوروزی همراه با دختران گل دبستان دخترانه رفاه

:::

 

 درخت تو گر بار دانش بگیرد
 به زیرآوری چرخ نیلوفری را

 دخترانمان با علاقه و تلاش گروهی، بذرهای نوروزی خود را در گلدانهای زیبای کوچک کاشته و به آبیاری و مراقبت آن همت می‌گمارند.