شما از قصه‌ی زندگی گیاه‌ها خبر دارید؟

:::

#پایه‌ی_دوم

شما از قصه‌ی زندگی گیاه‌ها خبر دارید؟

 مراحل زندگی، رشد و تکاملشون رو می‌دونید؟

 به نظرتون گیاه‌ها هم آشپزخونه دارند؟

جواب همه‌ی سوال‌ها رو ما تو آزمایشگاه نسترن‌ها باهم پیدا کردیم