باغچه سبزیجات در کلاس اول

:::

 

#پایه‌ی_اول

در زنگ علوم چه گذشت:
باغچه‌ی سبزیجات خمیری به به چه تربچه‌های قرمزی!!!!
شلغم‌ها را ببین...
هویچ نارنجی...
همه برایمان مفیدند.

شکوفه‌های گل هرچه ریشه، ساقه و برگ‌های خوراکی می‌شناختند را با خمیربازی ساختند.