واحد مشاوره و کلاس مهارتهای زندگی / پایه سوم

:::

 

#پایه‌ی_سوم
#واحد_مشاوره


به نام خداوند مهربان 

 مریم‌های باغ رفاه در «زنگ مهارت‌های زندگی» بهمن ماه با «مفهوم عصبانیت و کارهایی که بعد از آن موجب آرامش می‌شود» آشنا شدند سپس هر کدام از برگه‌های مربوط به کارهای خوب، کارهای بد و کارهای زشت را که پس از عصبانیت انجام می‌دهند را در پاکت مربوطه انداختند.


 همچنین قرار شد فعالیت دماسنج عصبانیت، را در منزل انجام دهند.