آموزش کامپیوتر کلاس سومی ها

:::

 


#آموزش_کامپیوتر
#پایه‌ی_سوم

 موضوع پژوهش: 
آشنایی با گاو 

ستایش خانم جعفری، دانش آموز توانمند پایه‌ی سوم، ارائه‌ی کلاسی خود را پس از تحقیق و پژوهش و ساخت پاورپوینتی جذاب اینگونه آغاز می‌کند؛

 گاو حیوان بزرگی است که نمی‌تواند به راحتی مگس‌ها و پشه‌ها را از خود دور کند.

خدا به او دم باریکی داده است تا این کار را به راحتی انجام دهد...

هزار آفرین به دختر توانمندمون