بازی ریاضی دختران پنجمی

:::

 


#پایه‌ی_پنجم

 دختران باهوش شقایق، در روز مهندس همراه دوستانشان در کلاس بازی ریاضی شرکت کردند.

 سپس قسمت‌های مختلف یک ساختمان را محاسبه کردند.