آشنایی دختران پایه اول با مفاهیم قرآنی

:::

#پایه‌ی_اول

شکوفه‌های کلاس اول در این دو ماه با مفهوم بعضی آیات و احادیث به صورت مصور و همراه با بازی و نقاشی آشنا شدند...

 همچنین با روخوانی سوره‌های کتاب مثل سوره‌ی نصر آشنا شده و در کلاس تمرین کردند.

 علامت ساکن را هم با شعر و قصه کنار هم آموختند...