آزمایشگاه علوم گل دختران کلاس دومی

:::


#پایه‌ی_دوم

در این جلسه از آزمایشگاه نسترن‌ها، در تاریکی قادر به تشخیص رنگ‌ها، اجزای صورت یکدیگر، اشیاء داخل كمد و خیلی چیزهای دیگر نبودیم و با روشن کردن شمع، چراغ قوه، چراغ و غیره به اهمیت نور در دیدن، پی بردیم و با چشمه‌های نور و همچنین تأثیر نور در ایجاد سایه آشنا شدیم.