آموزش کامپیوتر دختران پایه چهارم

:::


#پایه‌ی_چهارم

 گل‌های نيلوفر در این جلسه از کلاس آموزش کامپیوتر با چگونگی insert تصاوير زيبا در محيط word آشنا شدند.