سومین روز از هفته‌ی وحدت

:::

#هفته‌ی_وحدت


 مرد حق باز آفریند خویش را
 جز به نور حق نبیند خویش را
 بر عیار مصطفی خود را زند
 تا جهان دیگری پیدا کند

 هر آینه شما را در (خصلت‌ها و روش) رسول خدا نمونه و سرمشقی نیکو و پسندیده است برای کسی که به خدا و روز بازپسین امید دارد و خدا را بسیار یاد می‌کند.

آیه ۲۱ سوره احزاب


 این هفته، به مناسبت هفته وحدت، بیشتر به زندگی رسول خدا‌ صلی‌الله پرداختیم تا رسول خدا صلی‌الله را به عنوان "نمونه کافی" برای دخترانمان معرفی کنیم زیرا نمونه‌پذیری امری فطری است و انسان بدون اسوه و مقتدا توانایی سیر به سوی کمال ندارد.

 با توجه به اهمیت و جایگاه این امر عنوان‌های مختلفی را برای هر روز مشخص کردیم تا وجوه مختلفی از منش، روش و اصول عملی سیره پیامبر اکرم صلی‌الله را در قالب موضوعات بیان کنیم.

 چهارمین روز از هفته وحدت را "مهربانی با مهمانداران" نامگذاری کردیم و دخترانمان در نهایت ادب و تواضع در تمام روز، کنار مهماندارانمان حضور پررنگ داشتند و با مهربانی در همه کارها مثل پهن کردن سفره‌ها و شستن ظرف‌ها و تمیز کردن نهارخوری به مهمانداران کمک کردند.

 صبحگاه را با اجرای نمایش، توسط دختران چهارم به همراه یکی از معلمین محترم، در مورد یکی از خصوصیات پیامبر مهربانی‌ها برگزار کردیم.

 دخترانمان تمام روز (به تفکیک پایه‌ها) روی سرسره بادی در فضایی پر از شور و هیجان و خنده، بازی می‌کردند و با شادی خود رنگ و بوی خاصی به مدرسه دادند.

 تعدادی از دخترانمان نیز مشغول پیدا کردن تکه‌های پازل بودند.