برگزیدگان مسابقات قرآن و عترت منطقه 12

:::

دانش آموزان شایسته رفاه در مسابقات قرآن کریم منطقه 12 درخشیدند.

اساس پیشرفت جامعه در گرو آموزه‌های دینی و سفارشات دین مبین اسلام است و دانش‌آموزان قرآنی نمود تربیت اسلامی هستند و می‌توانند نقش بسزایی در آینده برعهده گیرند.

مدرسه رفاه به داشتن چنین دانش آموزان قرآنی که آینده ساز کشور هستند، به خود می بالد.

 etrat