ویژه برنامه دهه فجر؛ دانش آموزان پایه نهم

:::

در حق تاریخ جفاست اگر آن را تنها علم گذشتگان بنامیم!

تاریخ گذشته و آینده را توامان دارد چرا که همواره تکرار خواهد شد.

بنابراین برآن شدیم که تاریخ انقلاب اسلامی ایران را از سال 1341 تا عصر حاضر در هفت پرده ورق زنیم و در آخر همگان را به اندیشیدن دعوت نماییم.

اندیشه ای که روح مسئولیت مداری را در وجودمان می دمد و انگیزه بخش فعالیت های اثربخشمان در آینده خواهد بود فعالیت هایی که بناست خلاهای کشور را برطرف نماید و انقلاب را به کمال بنشاند.

آری!

این ما هستیم که بسم الله را می گوییم و عزم قیام می کنیم ما که شعار مدرسه مان تربیت جوان مومن انقلابی است.

fajr