ویژه برنامه دهه فجر؛ دانش آموزان پایه دهم

:::

توی این دنیا

که دائما دنبال راه می گردیم، فلش های زیادی هستن که ما رو به سمت خودشون می کشن.

و ما دریافتیم که فلش استجابت «اهدنا الصراط المستقیم» همون ولایت مداریه و در سایه سار ولایته که میشه رشد همه جانبه کرد...

که ولایت را آثار فراوانی هست:

* مدار اول: استقامت و صبر

* مدار دوم: بصیرت

* مدار سوم: از ظلمات به سوی نور رفتن

* مدار چهارم: آماده دفاع بودن

* مدار پنجم: تولی و تبری

* مدار ششم: دشمن فعلی را دیدن

* مدار هفتم: امید و نشاط

* مدار هشتم: همسویی انتخاب

* مدار نهم: خستگی ناپذیری

* مدار دهم: عدم تاثیر سرزنشگران

* مدار یازدهم: سبقت در خیرات

* مدار دوازدهم: نه خوف و نه حزن

* مدار سیزدهم: دلسوزی و رحم

* مدار چهاردهم: عزت مندی

* مدار پانزدهم: خون دل خوردن

* و مدار آخر: عدم تحیر و سرگردانی

40 سال اگر باقی ماند انقلابمان،

بر مدار ولایت بودیم

و زین پس هم

بر این مدار می مانیم!

 

دهه فجر