سفر به یزد؛ دومین شهر تاریخی جهان

:::

برآن شدیم که به امید پروردگار مهربان همراه با دختران عزیزمان در پایه دهم و یازدهم سفری به دومین شهر تاریخی جهان، یزد داشته باشیم.

هدف ما در این سفر، آشنایی بیشتر با تمدن و فرهنگ ایرانی است که در کنار آن نیز مثل تمام اردوها مهارتهای دیگر از جمله شهروندی مطلوب و مقتصد بودن، زندگی جمعی داشتن را تمرین کنیم...

و این میسر نیست مگر در اردوی دانش آموزی...

با الطاف خداوند مهربان، سفر خاطره انگیز یزد به تفکیک برای پایه دهم در تاریخ های 27 دی ماه تا اول بهمن ماه 97 و در تاریخ های دوم تا پنجم بهمن ماه 97 برای پایه یازدهم برگزار شد.

و اما حالا ...

سفری با خاطراتی سنجاق شده به دل دخترانمان،

دوستانه های بی بدیل نوجوانی،

ظرافت های دخترانه،

مهارتهای ارتباط...

و منتظریم تا کوله بار عزیزانمان که پر از تجربیات ناب شده است راه روزهای پیش رویشان را روشن تر کند. خدا را شاکریم که تا این لحظه آنچه را در توان داشتیم برای هر آنچه بهتر برگزار شدن اردو به دخترانمان هدیه کردیم.

 

yazd

 yazd

yazd

yazd

yazd

yazd

yazd

yazd

 تصاویر اردوی پایه دهم

 

یزد یازدهم

yazd

yazd

yazd

yazd

yazd

yazd

تصاویر اردوی پایه یازدهم