جشنواره زمستانی دوره اول

:::

جشنواره زمستانی دبیرستان دوره اول به صورت عملکردی در ایستگاه های متنوع برگزار شد.

در ایام جشنواره، دانش آموزان دوره اول با شور و هیجان و انجام فعالیت های مختلف درسی به صورت گروهی در کنار همکلاسی های خود به دوره آموخته های خود پرداخته و از به کارگیری آنها لذت بردند.

دانش آموزان در این ایام با نشاط و فعال، تمامی دروس را دوره کردند و دانش خود را محک زدند.

ارزیابی در خدمت آموزش یکی از هدف های پنهان جشنواره بود. همچنین ایجاد شادابی و نشاط نیز در طراحی جشنواره منظور شده بود.

در این جشنواره فعالیت‌هایی از درس فارسی، ریاضی، علوم، عربی، قرآن، سبک زندگی و مطالعات اجتماعی تدارک دیده شده بود که بچه‌ها به صورت گروهی و در قالب گروه‌های دونفری و بیشتر با شور و هیجان بسیار آن‌ها را انجام می‌دادند.

هدف از انجام این فعالیتها مرور مطالب آموزش داده شده‌ی ترم اول همراه با کسب مهارت در انجام فعالیت‌های گروهی و برقراری اوقات شاد و با طراوت بود.

عربی هشتمعربی هشتم

جشنواره درس عربی پایه هشتم

علوم هشتمعلوم هشتم

جشنواره درس علوم پایه هشتم

ریاضی هشتم

جشنواره درس ریاضی پایه هشتم

 مطالعات هشتم

جشنواره درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم

قرآن هشتم

جشنواره درس قرآن پایه هشتم

ریاضی هفتم

جشنواره درس ریاضی پایه هفتم

علوم هفتمعلوم هفتم

علوم هفتم

جشنواره درس علوم پایه هفتم

 ادبیات هفتم

جشنواره درس ادبیات پایه هفتم

 عربی هفتم

جشنواره درس عربی پایه هفتم

مطالعات هفتممطالعات هفتم

جشنواره درس مطالعات پایه هفتم

قرآن هفتم

جشنواره درس قرآن پایه هفتم