سفره یلدایی مدرسه

:::

پاییز فصل احساس است...

پادشاه فصل ها پاییز

به خوبی می دانست که تنها پاییز است که شروعش با مهر است و پایانش با خاطره انگیزترین شب سال (یلدا).

ای کاش ما هم یادمان باشد که تفاوت یلدا با دیگر شبها تنها به یک دقیقه اضاف تر بودنش نیست. به مهری است که لابه لای تار و پود خانه می پیچد.

عکس ها همیشه مملو از لحظه های نابند. گویی که زمان در قاب زیبای تصویر برای همیشه ایستاده است تا لبخند تو را نظاره کند.

لبخندتان جاودان

خانواده دبیرستان رفاه در کنار سفره یلدای مدرسه عکس یادگاری گرفتند.

yalda

 yalda

yalda

yalda

yalda

yalda

yalda