جشنواره بازی

:::

مزه بعضی چیزها تا ابد زیر زبان دلمان می ماند، مثل بالا رفتن از نردبان توی صفحه مارو پله، چرخیدن تاس در هوا و انتظار عدد 6، زودتر رسیدن به خانه های خودت روی صفحه منچ، پف فیل خوردن در هوای آزاد و تماشای هیاهوی دوستانت وقتی مشغول بازی هستند...

همه و همه تا ابد در گوشه ای از ذهنت می مانند جایی که بهترین خاطره هایت را نگه میداری. ما هم همین را میخواستیم ، میخواستیم یادت بیاید بادکنک بازی از هر بازی دیگری در این دنیا جذاب تر است دوست داشتیم به خاطر بیاوری لی لی بازی کردن زمانی چقدر برایت احساسات قشنگ به همراه داشته.

برای همین برایت جشنواره بازی ترتیب دادیم آن هم نه یک روز بلکه یک هفته! و هر روز با یک بازی جدید تو را شگفت زده کردیم. بازی کردی و خندیدی و خوش گذراندی و به ما ثابت کردی کودک درونمان همینجاست، در همین نزدیکی کافیست صدایش بزنیم و یارکشی کنیم

من من ... تو تو ...

bazi

bazi