اردوی یک روزه باغ اوشان با همراهی مادران گرامی

:::

از ساعت  7:30 صبح روز  سه شنبه پنجم شهریور ماه طبق دعوتنامه ای که از پیش حضور خانواده های گرامی ارائه شده بود ، مادران و نو آموزان در حیاط پیش دبستان حاضر شدند تا با هم به اردوگاه اوشان بروند.ابتدا سرکار خانم گنجی توضیحات و تذکراتی را در خصوص برنامه اردو یادآور شدند . پس از رسیدن به مکان اردوگاه سرکار خانم پرتو اعلم مدیریت پیش دبستان که از قبل در اردوگاه حضور داشتند به ایشان خوش آمد گفته و آنان را به صبحانه دعوت نمودند . پس از صرف صبحانه سرکار خانم پرتواعلم روال کار آموزش در پیش دبستانی را به مادران توضیح فرمودند و به معارفه دبیران پرداختند. در این زمان نوآموزان برای بازی و ورزش به حیاط رفتند و از نقاشی آزاد با گچ روی زمین لذت بردند . کارگاه خلاقیت با صورت مسئله ی ساخت بادبزن فعالیت لذت بخش بعدی بود که مادران و نو آموزان با هم به انجام آن رساندند و ایده های خود را صورت بخشیدند . ورزش ، آب بازی و بازی آزاد ، مولودی خوانی به مناسبت ایام عید سعید غدیر و آموزش ژله تزریقی و جواهر دوزی برای مادران از فعالیت های دیگر این روز زیبا بود.
در پایان بسته هایی به مناسبت عید سعید غدیر به نوآموزان اهدا شد و با پذیرایی و عکس دسته جمعی خاطره دلنشین این روز برای همیشه ماندگار شد.