جشن اختتامیه

:::

شکر و سپاس بی کران به درگاه خداوند بزرگ

و آرزوی بهروزی و نیک فرجامی برای نوآموزان دوست داشتنی .

یک سال تحصیلی باهم بودیم و از پاکی و  یک رنگی شما درس های بسیاری یادگرفتیم رشد و بالندگی تان را نظاره گر بودیم و این افتخار بزرگ را در کنار پدران و مادران عزیزتان جشن گرفتیم .

 

دعای خیرمان بدرقه راهتان

پیروز و سربلند باشید