نمایشگاهی از دست آورد های پژوهشی نوآموزان

:::

سلام

به دنیای کودکانه پا گذاشتیم ، دنیایی مملو از شادی و شیطنت های پر معنا.

بادبادک سر به هوایی را در دست گرفتیم و آن را با دیگری سهیم شدیم و خواندیم از کودکی هایمان ، لذت هایمان و بازیهای شیرینمان....

کودکی را خیالی خوش تعریف کردیم و لحظه به لحظه در آغوش گرفتیم و با هم همصدا معنایش بخشیدیم. از ته دل خندیدیم و بودنی نو را تجربه کردیم....

بهترین ها را آموختیم ، از درس های زندگی تا چگونه اندیشیدن ، چگونه بودن و چگونه زیستن را...

دیدیم ، فهمیدیم ، کشف کردیم که عقل و حکمت و دانش در نوک قله ی تحصیلات دانشگاهی نیست بلکه در جعبه مداد رنگی ها و لذت بازی های پیش دبستانی است.